धरान उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख श्री तारा सुब्बाको असमायिक निधन प्रति शोक व्यक्त गर्न २०७५ श्रावण ६ गते १ दिनका लागि यस ग्राम्थान गाउपलिकाको सम्पूर्ण काम कारवाही बन्द रहनेछ |

धरान उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख श्री तारा सुब्बाको असमायिक निधन प्रति शोक व्यक्त गर्न २०७५ श्रावण ६ गते १ दिनका लागि यस ग्राम्थान गाउपलिकाको सम्पूर्ण काम कारवाही बन्द रहनेछ |

आर्थिक वर्ष: