FAQs Complain Problems

समाचार

नाता प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया मिलाई आएमा सूचकले सूचना दिएकै दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
गाउँपरिषद को निर्णय अनुसार ३००
आवश्यक कागजातहरु: 

निबेदन,स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का, नागरिकता को प्रमाणपत्र,पासपोर्ट सिज़े फोटो १ प्रति सबैको

जन प्रतिनिधि