मृत्यु दर्ता

लाग्ने समय: 
सबै कगजाद भए मा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्रै गरेमा निशुल्क , ३५ दिन काटेमा रू ५०
आवश्यक कागजातहरु: 

मृतकको नागरिकता
सूचना दिनेको नागरिकता
घरको कुनै व्यक्ति आफ्नो नागरिकता लिएर आउनु पर्छ