सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सडक कालोपत्रे तथा ग्राभेल गर्ने सम्बन्धि ३० दिने सूचना

७५/७६ 12/14/2018 - 10:46

ढुंगा,गिट्टी,बालुवा र ग्राभेलको बिक्रि कर संकलन गर्ने ठेक्का - पुन मूल्यांकन सूचना

७५/७६ 11/28/2018 - 11:16

बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धमा

७५/७६ 11/21/2018 - 10:28

ढुंगा,गिट्टी,बालुवा र ग्राभेलको बिक्रि कर संकलन गर्ने ठेक्का

७५/७६ 10/31/2018 - 11:42

ढुंगा,गिट्टी,बालुवा र ग्राभेलको बिक्रि कर संकलन गर्ने ठेक्का

७५/७६ 09/27/2018 - 10:57

जिप खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 09/06/2018 - 17:30

सडक उपयोग सेवा शुल्क शिलबन्दी बोलपत्र आवहानको सूचना

७५/७६ 08/20/2018 - 00:00

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना

७५/७६ 07/31/2018 - 11:42

शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना -- हाट बजार ठेक्कामा लगाउन सम्बन्धमा

७४/७५ 06/28/2018 - 11:43

Pages