बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धमा

बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धमा - ढुंगा,गिट्टी,बालुवा र ग्राभेलको बिक्रि कर संकलन गर्ने ठेक्का

आर्थिक वर्ष: