FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामुदायिक विधालय दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 02/19/2021 - 14:21 PDF icon दिवा खाजा.pdf
शिक्षक व्यवस्थापन सहयोग अनुदान कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 02/18/2021 - 13:55 PDF icon शिक्षक व्यवस्थापन सहयोग अनुदान कार्यविधि २०७७.pdf
ऐन ७४/७५ 08/24/2018 - 11:30 PDF icon 5 गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf, PDF icon ४. गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf, PDF icon १३. स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf, PDF icon ३. गाउँ-नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon आर्थिक ऐन , PDF icon बिनियोजन ऐन
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना २०७४ ७४/७५ 02/27/2018 - 13:51 PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना २०७४.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन ७४/७५ 02/27/2018 - 13:50 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७४/७५ 02/27/2018 - 13:49 PDF icon गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
गाउँ-नगर-जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 02/27/2018 - 13:47 PDF icon गाउँ-नगर-जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 02/27/2018 - 13:45 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 02/27/2018 - 13:44 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
गाउँ-नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 02/27/2018 - 13:42 PDF icon ३. गाउँ-नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf

Pages