FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०/०८१ को अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ८०/८१ Wednesday, February 28, 2024 - 15:44 PDF icon ग्रामथान गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय आ.व. २०८०/०८१ को अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व २०८०/८१ को प्रथम चौमासिक आय व्यय विवरण पेश गरेको सम्बन्धमा ८०/८१ Thursday, November 23, 2023 - 13:02 PDF icon आय व्यय विवरण.pdf, PDF icon प्रथम चौमासिक आय व्यय विवरण पेश गरेको सम्बन्धमा.pdf
आय व्यय विवरण ०७९।८० Sunday, November 27, 2022 - 13:46 PDF icon आय व्यय विवरण.pdf
अनुदानको प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा। ७८/७९ Wednesday, March 23, 2022 - 14:27 PDF icon प्रगति प्रतिवेदन-ग्रामथान गा पा.pdf
दोश्रो चौमासिक आय व्यय विवरण। ७८/७९ Wednesday, March 23, 2022 - 14:10 PDF icon दोश्रो चौमासिक आय व्यय विवरण.pdf, PDF icon चौमासिक आय व्यय विवरण सम्बन्धमा.pdf
प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ Tuesday, January 4, 2022 - 08:16 PDF icon प्रतिवेदन.pdf
चौमासिक प्रतिवेदन ७८/७९ Sunday, December 26, 2021 - 19:12 PDF icon SuTRA__म.ले.प.फा.नं. २७२ 78.79 kartik masanta.pdf
चौमासिक प्रतिवेदन ७८/७९ Sunday, December 26, 2021 - 19:12 PDF icon SuTRA__म.ले.प.फा.नं. २७२ 78.79 kartik masanta.pdf
खर्चको फाटवारी ७५/७६ Monday, August 19, 2019 - 13:06 PDF icon खर्चको फाटवारी.PDF