FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
श्री पुण्य प्रसाद पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत poudelpunya9842@gmail.com ९८५२०७४७४४
श्री निलेश सापकोटा लेखा अधिकृत लेखा शाखा nilesh199579@gmail.com ९८५२०८४८४४
चन्द्र प्रसाद कट्टेल अधिकृत छैठौं प्रशासन शाखा kattelchandraprasad@gmail.com ९८५२०३२७३९
टेकनाथ घिमिरे अधिकृत छैठौं योजना शाखा ९८५२०३०४६६
बालकृष्ण ढकाल अधिकृत छैठौं सामाजिक विकास ९८५२०३३४१५
भिम प्रसाद न्यौपाने अधिकृत छैठौं शिक्षा शाखा neupanebhim70@gmail.com ९८४९६६११५६
अनिस कालिकोटे इन्जिनियर प्राविधिक शाखा anishkalikote0987@gmail.com ९८२०७०६१७६
राजकुमार झाँ सि.अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा (संयोजक) ९८५२०३०५२५
कल्पना घिमिरे सि.अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा ९८४२०५९८०८
राजकुमारी चौधरी सि.अ.न.मि.नि. स्वास्थ्य शाखा majhitrisna@gmail.com ९८६३०११८४०
नारायण चौधरी सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सुचना शाखा narayanc45@gmail.com ९८१९०१२३६६
बिनोद भण्डारी रोजगार संयोजक रोजगार शाखा ९८४९१०६५६४
सिमा केसी प्रशासन सहायक प्रशासन शाखा ९८४२०३२२२८
माला सापकोटा प्रशासन सहायक प्रशासन शाखा ९८५२०३०९१५
सुसिला दहाल प्रशासन सहायक प्रशासन शाखा ९८०४०१७०५६
पुष्पा सुवेदी स.म.बि.नि प्रशासन शाखा
रोशन राउत लेखापाल लेखा शाखा ९८४२५२८५६७
मोनिका लिम्बु आन्तरिक लेखा परिक्षक प्रशासन, लेखा ९८१९००८४६२
आशिष श्रेष्‍ठ कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा aashishsht6@gmail.com ९८४४५२४४६० / ९८१८५३९६१९
तानिया थापा सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८६४४७५५४५
मोहम्मद मुक्तार खान सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८१९३४१६३१
सुर्यराज पुरी प्राविधिक साहायक शिक्षा शाखा ९८४२४१३५९७
सुरेन कुमार माझी कृषि प्राविधिक कृषि शाखा majhisuren11@gmail.com ९८६२२०९७५१
गोगरु भगत थारु एम.आई.एस अपरेटर पञ्‍जिकरण शाखा gogru.bhagat@gmail.com ९८५२०४२५७८
नरेन्द्र कुमार माझी सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा cnaren784@gmail.com ९८२५३८१२७८
कमल गुरागाई खरिदार जिन्सी शाखा kanal.kg82@gmail.com ९८५२०२४८०६
ईश्‍वर खतिवडा सह लेखापाल लेखा शाखा ९८४२४६९२४४
लक्ष्मी धिताल स.म.बि.नि महिला तथा बाल बालिका शाखा ९८४२१९७६४०
आरती श्रेष्‍ठ स.म.बि.नि महिला तथा बाल बालिका शाखा ९८५२०५२७०७
अशोक कुमार कामी खा.पा.स.टे. प्राविधिक शाखा ९८६८७४९०३१
राम कुमार माझी अस्सिटेन्ट सव इंजिनीयर प्राविधिक शाखा ९८२४३९९११९
वर्षा ढकाल अस्सिटेन्ट सव इंजिनीयर प्राविधिक शाखा barshadhakal013@gmail.com ९८०६६९९५५१
श्रवण कुमार हजारी खरिदार वातावरण तथा विपत व्यवस्थापन शाखा ९८४२०४६७४०
सुर्य कुमार चौधरी श्रोत सहायक शिक्षा शाखा ९८५२०३३३८३
रोहिणी कुमारी खाँ फिल्ड साहायक पञ्‍जिकरण शाखा ९८१५३१२९०६

Pages