FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
ito.gramthanmun@gmail.com श्री मनोज कुमार साह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५२०७४७४४
श्री निलेश सापकोटा लेखा अधिकृत (सातौं तह) आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५२०८४८४४
टेकनाथ घिमिरे अधिकृत छैठौं योजना शाखा ९८५२०३०४६६
बालकृष्ण ढकाल अधिकृत छैठौं सामाजिक विकास ९८५२०३३४१५
भिम प्रसाद न्यौपाने अधिकृत छैठौं शिक्षा शाखा neupanebhim70@gmail.com ९८४९६६११५६
राजकुमार झाँ सि.अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा (संयोजक) ९८५२०३०५२५
निशुभ लुईटेल इन्जिनियर 9862078486
बिनोद भण्डारी रोजगार संयोजक रोजगार शाखा ९८४९१०६५६४
नारायण चौधरी सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सुचना शाखा narayanc45@gmail.com ९८१९०१२३६६
कल्पना घिमिरे सि.अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा ९८४२०५९८०८
राजकुमारी चौधरी सि.अ.न.मि.नि. स्वास्थ्य शाखा majhitrisna@gmail.com ९८६३०११८४०
माला सापकोटा प्रशासन सहायक प्रशासन शाखा ९८५२०३०९१५
गोमा पौडेल ना.सु वातावरण तथा विपत व्यवस्थापन शाखा pgoma71@gmail.com 9864017698
सुसिला दहाल प्रशासन सहायक प्रशासन शाखा ९८०४०१७०५६
पुष्पा सुवेदी स.म.बि.नि प्रशासन शाखा
रोशन राउत लेखापाल लेखा शाखा ९८४२५२८५६७
केदार त्रिताल सहायक पाँचौं योजना शाखा 9842323713
मोनिका लिम्बु आन्तरिक लेखा परिक्षक प्रशासन, लेखा ९८१९००८४६२
आशिष श्रेष्‍ठ कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा aashishsht6@gmail.com ९८४४५२४४६० / ९८१८५३९६१९
तानिया थापा सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८६४४७५५४५
मोहम्मद मुक्तार खान सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८१९३४१६३१
सुर्यराज पुरी प्राविधिक साहायक शिक्षा शाखा ९८४२४१३५९७
सुरेन कुमार माझी कृषि प्राविधिक कृषि शाखा majhisuren11@gmail.com ९८६२२०९७५१
गोगरु भगत थारु एम.आई.एस अपरेटर पञ्‍जिकरण शाखा gogru.bhagat@gmail.com ९८५२०४२५७८
लक्ष्मी धिताल स.म.बि.नि महिला तथा बाल बालिका शाखा 9842118796
अशोक कुमार कामी खा.पा.स.टे. प्राविधिक शाखा ९८६८७४९०३१
जितेश साह प्राविधिक सहायक 9825365017
आनन्द सिंह खवास उद्यम विकास सहजकर्ता 9804324160
ललित चौधरी रोजगार सहायक 9819368098
राम कुमार माझी अस्सिटेन्ट सव इंजिनीयर प्राविधिक शाखा ९८२४३९९११९
वर्षा ढकाल अस्सिटेन्ट सव इंजिनीयर प्राविधिक शाखा barshadhakal013@gmail.com ९८०६६९९५५१
श्रवण कुमार हजारी खरिदार वडा सचिव १ नं वडा ९८४२०४६७४०
सुर्य कुमार चौधरी श्रोत सहायक शिक्षा शाखा ९८५२०३३३८३
रोहिणी कुमारी खाँ फिल्ड साहायक पञ्‍जिकरण शाखा ९८१५३१२९०६
दिवाकर चौधरी अमिन प्राविधिक शाखा ९८१२३४९४१२

Pages