FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
हरि प्रसाद भट्टराई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५२०७४७४४
Nilesh Sapkota श्री निलेश सापकोटा लेखा अधिकृत (सातौं तह) आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५२०८४८४४
टेकनाथ घिमिरे अधिकृत छैठौं योजना शाखा ९८५२०३०४६६
बालकृष्ण ढकाल अधिकृत छैठौं सामाजिक विकास ९८५२०३३४१५
भिम प्रसाद न्यौपाने अधिकृत छैठौं शिक्षा शाखा neupanebhim70@gmail.com ९८४९६६११५६
राजकुमार झाँ सि.अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा (संयोजक) ९८५२०३०५२५
निशुभ लुईटेल इन्जिनियर प्राविधिक शाखा luitelnishub@gmail.com 9862078486
बिनोद भण्डारी रोजगार संयोजक रोजगार शाखा ९८४९१०६५६४
नारायण चौधरी सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सुचना शाखा narayanc45@gmail.com ९८१९०१२३६६
कल्पना घिमिरे सि.अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा ९८४२०५९८०८
राजकुमारी चौधरी सि.अ.न.मि.नि. स्वास्थ्य शाखा majhitrisna@gmail.com ९८६३०११८४०
माला सापकोटा प्रशासन सहायक सामाजिक विकास शाखा ९८५२०३०९१५
गोमा पौडेल ना.सु वातावरण तथा विपत व्यवस्थापन शाखा pgoma71@gmail.com 9864017698
सुसिला दहाल प्रशासन सहायक प्रशासन शाखा ९८०४०१७०५६
पुष्पा सुवेदी स.म.बि.नि प्रशासन शाखा
रोशन राउत लेखापाल लेखा शाखा ९८४२५२८५६७
केदार त्रिताल सहायक पाँचौं योजना शाखा 9842323713
मोनिका लिम्बु आन्तरिक लेखा परिक्षक प्रशासन, लेखा ९८१९००८४६२
आशिष श्रेष्‍ठ कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा aashishsht6@gmail.com ९८४४५२४४६० / ९८१८५३९६१९
9819341631 मो. मुक्तार खान सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा khanmuktar352@gmail.com 9819341631
शिवनन्दन मण्डल सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा mandalshiva428@gmail.com 9817346148
तानिया थापा सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८६४४७५५४५
मोहम्मद मुक्तार खान सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८१९३४१६३१
सुर्यराज पुरी प्राविधिक साहायक शिक्षा शाखा ९८४२४१३५९७
सुरेन कुमार माझी कृषि प्राविधिक कृषि शाखा majhisuren11@gmail.com ९८६२२०९७५१
गोगरु भगत थारु एम.आई.एस अपरेटर पञ्‍जिकरण शाखा gogru.bhagat@gmail.com ९८५२०४२५७८
लक्ष्मी धिताल स.म.बि.नि महिला तथा बाल बालिका शाखा 9842118796
अशोक कुमार कामी खा.पा.स.टे. प्राविधिक शाखा ९८६८७४९०३१
जितेश साह प्राविधिक सहायक 9825365017
आनन्द सिंह खवास उद्यम विकास सहजकर्ता 9804324160
ललित चौधरी रोजगार सहायक 9819368098
राम कुमार माझी अस्सिटेन्ट सव इंजिनीयर प्राविधिक शाखा ९८२४३९९११९
विरेन्द्र यादव अस्सिटेन्ट सव इंजिनीयर
वर्षा ढकाल अस्सिटेन्ट सव इंजिनीयर प्राविधिक शाखा barshadhakal013@gmail.com ९८०६६९९५५१
श्रवण कुमार हजारी खरिदार वडा सचिव १ नं वडा ९८४२०४६७४०

Pages