FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
ito.gramthanmun@gmail.com श्री मनोज कुमार साह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५२०७४७४४
श्री निलेश सापकोटा लेखा अधिकृत (सातौं तह) आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५२०८४८४४
टेकनाथ घिमिरे अधिकृत छैठौं योजना शाखा ९८५२०३०४६६
बालकृष्ण ढकाल अधिकृत छैठौं सामाजिक विकास ९८५२०३३४१५
भिम प्रसाद न्यौपाने अधिकृत छैठौं शिक्षा शाखा neupanebhim70@gmail.com ९८४९६६११५६
राजकुमार झाँ सि.अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा (संयोजक) ९८५२०३०५२५
निशुभ लुईटेल इन्जिनियर 9862078486
बिनोद भण्डारी रोजगार संयोजक रोजगार शाखा ९८४९१०६५६४
नारायण चौधरी सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सुचना शाखा narayanc45@gmail.com ९८१९०१२३६६
कल्पना घिमिरे सि.अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा ९८४२०५९८०८
राजकुमारी चौधरी सि.अ.न.मि.नि. स्वास्थ्य शाखा majhitrisna@gmail.com ९८६३०११८४०
माला सापकोटा प्रशासन सहायक प्रशासन शाखा ९८५२०३०९१५
सुसिला दहाल प्रशासन सहायक प्रशासन शाखा ९८०४०१७०५६
पुष्पा सुवेदी स.म.बि.नि प्रशासन शाखा
रोशन राउत लेखापाल लेखा शाखा ९८४२५२८५६७
मोनिका लिम्बु आन्तरिक लेखा परिक्षक प्रशासन, लेखा ९८१९००८४६२
आशिष श्रेष्‍ठ कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा aashishsht6@gmail.com ९८४४५२४४६० / ९८१८५३९६१९
तानिया थापा सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८६४४७५५४५
मोहम्मद मुक्तार खान सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८१९३४१६३१
सुर्यराज पुरी प्राविधिक साहायक शिक्षा शाखा ९८४२४१३५९७
सुरेन कुमार माझी कृषि प्राविधिक कृषि शाखा majhisuren11@gmail.com ९८६२२०९७५१
गोगरु भगत थारु एम.आई.एस अपरेटर पञ्‍जिकरण शाखा gogru.bhagat@gmail.com ९८५२०४२५७८
कमल गुरागाई खरिदार जिन्सी शाखा kanal.kg82@gmail.com ९८५२०२४८०६
लक्ष्मी धिताल स.म.बि.नि महिला तथा बाल बालिका शाखा ९८४२१९७६४०
अशोक कुमार कामी खा.पा.स.टे. प्राविधिक शाखा ९८६८७४९०३१
राम कुमार माझी अस्सिटेन्ट सव इंजिनीयर प्राविधिक शाखा ९८२४३९९११९
वर्षा ढकाल अस्सिटेन्ट सव इंजिनीयर प्राविधिक शाखा barshadhakal013@gmail.com ९८०६६९९५५१
श्रवण कुमार हजारी खरिदार वातावरण तथा विपत व्यवस्थापन शाखा ९८४२०४६७४०
सुर्य कुमार चौधरी श्रोत सहायक शिक्षा शाखा ९८५२०३३३८३
रोहिणी कुमारी खाँ फिल्ड साहायक पञ्‍जिकरण शाखा ९८१५३१२९०६
दिवाकर चौधरी अमिन प्राविधिक शाखा ९८१२३४९४१२
धनकला राई ना.प्रा.स. कृषि शाखा ९८४२१५८९०१
प्रहलाद विश्‍वास कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा ९८४२०२८०६६
कृष्ण कुमार विश्‍वास कार्यालय सहयोगी दर्ता चलानी ९८४२४११५४६
गोपाल कुमार विश्‍वास कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा ९८४४६२२५१८

Pages