FAQs Complain Problems

जग्गा नामसारी सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया मिलाई आएमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
१० कठा सम्म २००,सो भन्दा बादी को ५००
आवश्यक कागजातहरु: 

निबेदन, नागरिकता को प्रमाणपत्र, धनीपुर्जा,कर चुक्ता भएको,नक्सा

जन प्रतिनिधि