FAQs Complain Problems

धरौटी फिर्ता सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु के हुन्?

धरौटी फिर्ता सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु

व्होरो सहितको निवेदन

कार्यालय प्रमुखको तोक आदेश

निवेदन दर्ता

धरौटी फिर्ताको निर्णय

जन प्रतिनिधि