FAQs Complain Problems

बनिगामा दुध उत्पादक सहकारी संस्था द्वारा ग्रामथान गाउँपालिकालाई COVID-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण को लागी विपद व्यवसथापन कोष खातामा नगद ५० हजार सहयोग।

बनिगामा दुध उत्पादक सहकारी संस्था द्वारा ग्रामथान गाउँपालिकालाई COVID-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण को लागी विपद व्यवसथापन कोष खातामा नगद ५० हजार सहयोग।

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि