FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Sealed Electronic Bids - Samudayik Bidhyalayaka chhatra harulai nisulka SANITARY PAD bebasthapan.

७६/७७ 06/15/2020 - 19:49

Invitation for Electronic Bids

७६/७७ 02/09/2020 - 22:24

Invitation for Electronic Bids

७६/७७ 01/31/2020 - 12:25

Invitation for Sealed Electronic Bids

७६/७७ 01/31/2020 - 12:01

हाटवजार ठेक्का सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 06/26/2019 - 14:37

सुची दर्ता सम्बन्धमा - भिडियो एक्स रे मेसिन

७५/७६ 05/22/2019 - 00:00

Integrated Model Housing Construction Project

७५/७६ 03/28/2019 - 16:11

२०७५/१०/२९ गते प्रकाशित सूचना - बाटो ग्राभेल तथा भवन निर्माणको लागि सिलबंदी दरभाउपत्र आव्हान को ठेक्का नं क्रमश रहेको

७५/७६ 02/25/2019 - 15:08

बोलपत्र छनौट गरिएको फर्म को नाम र ठेगाना - मिति २०७५/०८/२६ मा प्रकासित सड़क ग्राभेल तथा कलोपत्रे बोलपत्र

७५/७६ 02/15/2019 - 10:38

बाटो ग्राभेल तथा भवन निर्माणको लागि सिलबंदी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !

७५/७६ 02/12/2019 - 13:51

Pages